Zprávy a články

Máme nejlepší biomléko

12. 12. 2010
Členská farma našeho sdružení – Agrome s.r.o. zvítězila v soutěži dodavatelů biomléka v kategorii čistoty mléka. Uvedená čistota mléka se měří obsahem somatických buněk v mléce a čím nižší je tento obsah, tím lepší je hygiena na dané farmě. Potěšující je zejména to, že jsme byli nejlepší nejen mezi biofarmami, ale byli jsme též výrazně lepší než běžné farmy, které produkují klasické, tzn. nebio mléko. Zatímco hygienická norma (maximální limit) je 400 tisíc somatických buněk a český průměr je na úrovni cca 200 tisíc, tak Agrome s.r.o. dosáhlo pouze 80 tisíc, takže naše mléko je ještě dvakrát čistější, než u běžné české farmy!

Máme nejlepší biomléko

Veškeré materiály(fotografie,mapy, texty) jsou chráněny autorským zákonem a jejich použití musí být odsouhlaseno provozovatelem webu
© 2008 - Provozovatel:Spojené farmy | created by: Bravissimo