Životní prostředí

Životní prostředí

Pozitivní dopad ekofarem na životní prostředí

Hospodaření ekofarem má pozitivní dopad na životní prostředí. V oblastech, kde hospodaří Spojené farmy, se zlepšuje kvalita podzemních vod. Je to dáno šetrným způsobem hospodaření s vysokým podílem trvalých travních porostů
Životní prostředí

Vyšší standard zemědělství v chráněných územích

V souladu s příslušnými předpisy Ministerstva zemědělství realizujeme nadstavbové agroenvironmentální programy, které mají pozitivní dopad na přírodu kolem nás
Životní prostředí

Péče o vzácné druhy rostlin a živočichů

Pečujeme o vzácné druhy rostlin a živočichů, které se nacházejí na námi obhospodařovaným pozemcích
Životní prostředí

Environmentální prvky

Environmentální prvky v krajině přispívají k ochraně krajinného rázu mají významné ekologicko-stabilizační funkce (protierozní, estetické atd.)
© 2024 - Spojené farmy